|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Hvad er skat?


Skatter er den almindelige betegnelse for penge, der opkræves af det
offentlige, dvs. staten og lokale administrative enheder (som f.eks. kommuner)
til dækning af disses udgifter, men uden at være knyttet til bestemte
udgifter, modsat afgifter. Både borgere (fysiske personer) og juridiske
personer som virksomheder og foreninger kan være skattepligtige. Som regel
opkræves skatter af en specialiseret organisation, skattevæsenet.


To vigtige begreber inden for beskatning er fradrag, dvs. et beløb man
fraregner det skattepligtige beløb (dvs. inden skatten beregnes), og
skatteprocenten, der er den procent af beløbet man skal betale i skat,
typisk efter et fradraget er trukket fra. Fradraget kan være forskelligt
for forskellige skatter, f.eks. er der ingen fradrag på bruttoskatten.


Skatter kan beregnes af indkomster (indkomstskat), formue (formueskat) eller
andet (f.eks. kopskat, af "kop" = hoved). Skatter, som pålægges
varer og tjenesteydelser, kaldes som regel afgifter snarere end skatter (f.eks.
punktafgifter).


Skatteformer


Skat kan pålægges på mange måder. De mest almindelige
er


* Progressiv beskatning: Især på indkomstskatteområdet beskattes
højere indkomster ofte med en højere procentsats end mindre indkomster,
hvilket kaldes progressiv beskatning.

* Flad skat: Med flad skat beskattes alle indkomster med samme procentsats,
også kaldet proportionalskat. Dette kan evt. kombineres med et bundfradrag.

* Regressiv skat eller degressiv skat: Med en regressiv skat beskattes højere
indkomster med en lavere procentsats, dog typisk sådan at den absolutte
skattebetaling er højere.

* Kopskat: Med kopskat betales den samme skat uanset indtægt. Kopskat
er således et specialtilfælde af regressiv skat, kopskatten vil
udgøre en større procentdel af en lavere indkomst.


Topskat
Topskatten er en del af det danske indkomstskattesystem, der indførtes
med skattereformen i 1987. Topskatten er på 15% af al indkomst (efter bruttoskat)
over 318.700 kr/år (2006-sats). Topskattens skatteprocent øger marginalskatteprocenten
for de grupper som betaler topskat, dvs. pt. for omtrent 40% af befolkningen (2005).

Samfundsdebatten omkring marginalbeskatningen kredser typisk om virkningen
af at nedsætte topskatten. Det er dog vigtig.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Skattelovgivning Indkomstskat Marginalskat Selskabsskat Topskat Ejendomsskat
 
 
 Du er her: Skattecenter - Netannoncer Skattecenter - - Hvad er Skattecenter en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.